Paslaugos

VšĮ Varėnos PSC teikdama asmens psichikos sveikatos priežiūros paslaugos prisirašiusiems pacientams apmoka iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis pagal sudaryta su Vilniaus TLK „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis“ sutartį Nr. ST-144-14 (ASPĮ) nuo 2014 m.birželio 30 d. Valstybės laiduojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų pagal šią sutartį nomenklatūra:

I. Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos: 

  • 1.Suaugusiųjų psichiatras
  • 2.Vaikų ir paauglių psichiatras
  • 3.Medicinos psichologas
  • 4.Psichikos sveikatos slaugytojas
  • 5.Socialinis darbuotojas

II.Slaugos paslaugos:

  • 1. Slaugos paslaugos namuose. Psichikos sveikatos slaugytojas.

III. Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, kraujo tyrimai.

IV. Psichosocialinė reabilitacija.

 

PRIVALOMIEJI MOKYMAI APIE ALKOHOLIO IR NARKOTIKŲ ŽALĄ ŽMOGAUS SVEIKATAI

Pagal 2016 m. lapkričio 14 d. Varėnos psichikos sveikatos centrui išduotą licenziją Nr. VSL-556, suteikiame galimybę išklausyti
“PRIVALOMOJO MOKYMO APIE ALKOHOLIO IR NARKOTIKŲ ŽALĄ ŽMOGAUS SVEIKATAI” kursus. Kursų kaina 18€.