Paslaugos

VšĮ Varėnos PSC teikiamos paslaugos apmokamos paciento lėšomis pagal mokamų paslaugų nomenklatūrą.

I. Ambulatorinė  specializuota asmens sveikatos priežiūra.

1. Tradicinė:

  • psichiatrija;
  • refleksoterapija;
  • psichoterapija ir kt.

2. Kita sveikatinimo veikla: papildomos ir alternatyvios sveikatos priežiūros paslaugos ir kt.

II. Visuomenės sveikatos priežiūros veikla.

III. Biopsichosocialinė postvencija.

IV. Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiama veikla (socialinis darbas, edukologija ir kt).