Veikla

PSC UŽDAVINIAI IR VEIKLOS SRITYS.

  • Vykdyti specializuotą:

– asmens sveikatos priežiūrą;
– visuomenės sveikatos priežiūrą.

  • Vykdyti narkologinių ligonių reabilitaciją, readaptaciją, postvenciją.
  • Teikti biopsichosocialinę pagalbą pacientams.

PSC atlieka šias funkcijas:

  • teikia būtinąją medicinos pagalbą;
  • prireikus organizuoja testinę specializuotą medicininę pagalbą;
  • teikia pagalbą ištiktiems dvasinės krizės asmenims, gręsiant savižudybei ar po mėginimų nusižudyti;
  • stebi pacientus, kuriems psichikos sutrikimai dažnai paūmėja ir paūmėjimo metu kelia pavojų jų pačių ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei;
  • kita LR nedraudžiama veikla.

Dokumentai: