Veikla

PSC UŽDAVINIAI IR VEIKLOS SRITYS.

 • Vykdyti psichikos sveikatos priežiūrą.
 • Vykdyti narkologinių ligonių asmens sveikatos priežiūrą, siekiant sustabdyti ligą ir jos socialines pasekmes, sumažinti žalą pacientams ir aplinkiniams.
 • Teikti socialine pagalbą psichikos, narkologiniams bei kitiems pacientams.

PSC atlieka šias funkcijas:

 • teikia medicinos pagalbą ūmių psichikos sutrikimų atvejais;
 • teikia neatidėliotiną pirmąją pagalbą jei dėl ūmių psichikos sutrikimų kyla grėsmė gyvybei;
 • prireikus siunčia psichikos ir narkologinius ligonius į psichikos įstaigų stacionarus;
 • vykdo ambulatorinę psichikos ir narkologinę sveikatos priežiūrą;
 • teikia pagalbą ištikitiems dvasinės krizės asmenims, gręsiant savižudybei ar po mėginimų nusižudyti;
 • teikia psichoterapinę ir psichologinę pagalbą;
 • teikia pirmąją ir neatidėliotiną narkologinę pagalbą;
 • stebi pacientus, kuriems psichikos sutrikimai dažnai paūmėja ir paūmėjimo metu kelia pavojų jų pačių ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei;
 • kartu tu socialinės globos ir rūpybos organizacijomis teikia asmenims, turintiems psichikos sutrikimų, socialinę pagalbą, dalyvauja jų reabilitacijoje;
 • teikia psichologinę pagalbą psichikos sutrikimų turinčių asmenų šeimoms.

 

Dokumentai: